çek keşide

BKM – Bankalararası Kart Merkezi

BKM, kartlı ödeme sistemi içinde ortak sorunlara çözüm bulmak, ülkemizdeki banka ve kredi kartları kural ve standartlarını geliştirmek amacıyla 1990 yılında, 13 kamu ve özel bankanın ortaklığı ile kurulmuştur.

2013 yılı Aralık ayı itibarıyla, 10 ortaklı olan ve yönetim kurulunda eşit temsil hakkına sahip 8 üye banka tarafından yönetilen BKM’den 28 banka, üye olarak hizmet almaktadır.

 

BKM Hizmetleri

Kart hamillerinin yaptıkları alışverişlerden kaynaklanan borç ve alacaklarının bankalar arasındaki takası, BKM bünyesinde, yurtiçi takas ve hesaplaşma aracılığı ile gerçekleşir. Bankalar arasındaki yetkilendirme işlemini yürütmek, kredi kartı ve banka kart sektöründe bulunan bankalar arasında uygulanacak prosedürleri geliştirmek, yurtiçi kuralları oluşturmak, standardizasyonu sağlamaya yönelik çalışmalar yaparak kararlar almak, yurtdışı kuruluş ve komisyonlar ile ilişkiler kurmak ve gerektiğinde üyelerini bu kuruluşlarda temsil etmek, halen her banka tarafından devam ettirilen işlemleri daha güvenli, süratli ve daha az maliyetli, tek bir merkezden yürütmek BKM ‘nin kuruluş ana sözleşmesindeki faaliyetleri arasında yer alır.

 

BKM ‘nin başlıca hizmetleri aşağıda sıralanmıştır:

1. Yurtiçi Takas ve Hesaplaşma – YTH

BKM, Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi uyarınca hizmet sunduğu banka ya da kuruluşlara kendi bünyesinde oluşturduğu Takas Merkezi üzerinden hizmet verir. Üye banka ya da kuruluşlar arasında kredi kartı işlemlerinden doğan borç veya alacakların tasfiyesi YTH Modülü ve Takas Merkezi aracılığı ile T.C. Merkez Bankası nezdindeki BKM hesabından net olarak yönetilir.

Yurt içinde işlem yapan üyelerimizin, VISA, MasterCard, American Express ve JCB gibi uluslararası ödeme sistemi işlemlerinin ya da özel logolu yurt içi kartlara ait işlemlerin, merkezi ve standart bir işleyiş mekanizmasında, ücretlendirme, takas ve hesaplaşmaları gerçekleştirilmektedir.

     * Switch Ücretlendirme ve Banka Kartı Takası : Switch üzerinden geçen, BKM üyelerinin birbirlerine ait banka kartı kullanımından      doğan komisyon ve anapara, finansal olmayan banka kartı ve kredi kartı işlemlerinden doğan hizmet ücretlerine ait borç ve alacaklarının tasfiyesi T.C. Merkez Bankası nezdindeki BKM hesabından net olarak yapılır.

     * Marka Paylaşım Takas ve Hesaplaşma: Üyelerimizin kredi kartı marka paylaşım işlemlerinin takası, tarafların tüm özel talep ve komisyon oranlarını içerir bir şekilde bu sistem ve Takas Merkezi üzerinden gerçekleştirilir.

     * Uluslararası Hesaplaşma Sistemi – AmEx Modülü: American Express Card sahiplerinin Türkiye’de bulunan ve American Express Card kabul eden ATM’lerden işlem yapabilmesine yönelik takaslaşma altyapısıdır.

 

2. Mesaj Yönlendirme / Switch Sistemi

Uluslararası kart kuruluşlarının kuralları gereği, üzerinde bu kuruluşların logoları bulunan her kartın uluslararası kart kuruluşları ile anlaşmalı kart kabul eden (Acquirer) üyeler tarafından kabul edilme zorunluluğu bulunmaktadır.

Acquirer‘ların, anlaşmalı oldukları üye işyerlerinde ya da ATM ‘lerinde kendilerine ait olmayan bu kartlar iel yapılan işlemlerde (Not-On-Us)* risklerini en aza indirgemek amacıyla, kart ihraç edenden (Issuer) yapılmak istenen işleme ait olumlu ya da olumsuz bir yanıt almaları gerekmektedir.

Her bir kart kabul eden (Acquirer); ile kart ihraç eden (Issuer) arasında bire bir iletişim kurulması uygulanabilir görülmediğinden Switch adı verilen yönlendirme merkezleri ihtiyacı doğmuştur.

BKM Yönlendirme Sistemi, üyelerine banka kartı ve kredi kartı yönlendirme hizmeti vermek üzere 1 Ağustos 1993 tarihinde uygulamaya alınmıştır. BKM yönlendirme sistemi ile üyelerine sunulan hizmetler aşağıda başlıklar halinde verilmiştir:

 • Kredi Kartı On-Line Otorizasyon
 • Kredi Kartı Yerine Otorizasyon
 • Banka Kartı ATM Paylaşımı
 • Banka Kartı POS Paylaşımı
 • Visa (Base I), MasterCard (EPS NET), AmEx ATM Acquiring Yönlendirme

Aynı zamanda BKM, yurtdışı Visa ya da MasterCard bağlantıları için, Master Card ve Visa tarafından kabul edilmiş bir servis sağlayıcıdır.

* Not On Us: Bankaya ait POS ve ATM ‘lerden başka banka ya da kuruluşlarca çıkarılan kartlar ile işlem yapılmasıdır (takasa konu olan işlemler)

 

3. Raporlama

BKM, aylık ve 3 aylık dönemler itibariyle üyelerinden Kartlı Ödeme Sistemleri ’ne yönelik istatistiki bilgi toplamaktadır. Toplanan bu bilgiler doğrultusunda;

Aylık; pazar payları, kart ve POS sayıları, taksitli işlem, EMV chiple gerçekleşen işlem ve MO/TO (Mektupla/Telefonla Sipariş) işlem ve e-ticaret işlem adet ve tutarları,

 • Üç aylık; konsolide istatistik, yönetici özeti, bilgi paylaşımı, pazar payı, il bazında kredi kartı dağılımı, kredi kartı issuer cironun bireysel ve ticari dağılıım, sahtecilik ve dolandırıcılık raporları, oluşturulmakta, BKM Online aracılığı ile üyeleri ile paylaşılmaktadır.

 

4. BKM Veri Ambarları 

     * BKM Veri Ambarı : Kartlı ödeme sistemlerindeki yetkilendirme ve takas kayıtlarının sahtekarlık, istatistik, pazar araştırma ve pazar geliştirme amaçlı olarak saklanmasına, gerektiğinde üyeler ve BKM tarafından sorgulanmasına ve analiz edilmesine yönelik hizmetlerdir.

Bu sayede BKM ve üyelerin pazar gelişimine/ analizine yönelik istatistiki verilerin yanı sıra sahtekarlık vb. riskler içeren işlemlerin kayıtlarına ulaşılması da sağlanır.

     * Merkezi İşyeri Veritabanı : BKM ‘ye üye olan bankaların kartlı ödeme sistemleri ’ne dahil olan işyerlerine ait bilgilerinin bir merkezde toplanarak birden fazla BKM üyesiyle anlaşmaya sahip iş yeri kayıtlarının eşleştirilmesini, her işyerine tekil bir numara verilmesini ve işyerlerinin bu numara üzerinden takibini sağlar. Bu numara, sistemler ve üyeler arası İşyeri takibini sağlamak amacıyla diğer uygulamalar içerisinde de kullanılmaktadır.

     * Birleşik Uyarı Listesi : Üyeler tarafından çevrim içi bildirilen sakıncalı kartların konsolidasyonunun yapılıp, tüm BKM üyeleriyle periyodik paylaşılmasını sağlar.

BKM ’nin 2006 yılında hayata geçirmiş olduğu Veri Ambarı Projesi sayesinde BKM çalışanlarının ve üyelerinin ambar üzerinden detaylı raporlar ile analiz yapabilmelerine olanak sağlanmıştır. Ayrıca veri ambarı sayesinde dolandırıcılık ve sahtecilik işlemlerinin de büyümeden önüne geçilebilme imkanı doğmuştur. BKM veri ambarı projesi kapsamında, BKM sistemlerindeki işletim sırasında elde edilen “not-on-us” yetkilendirme ve takas verilerinin yanı sıra, üyelerin “On-Us” verilerinin de veri ambarında toplanması ve sektörün kullanımına sunulması hedeflenmektedir.

 

5. Yönetim Sistemleri

     * Ortak POS Yönetim Sistemi : Türkiye genelinde, üyelerimizin Ortak POS Operasyonlarının tek bir çatı altında yönetilmesi amacıyla geliştirilmiştir. OPYS üzerinde Ortak POS operasyonlarının yönetimine ilişkin fonksiyonlar yer almaktadır. Taraflar arasındaki mesajlaşmalar otomatik gerçekleşmekte ve güncel durum, üye ve POS Servis Firma performansları sistem üzerinden izlenebilmektedir.

     * Chargeback (İade) Döküman Paylaşım Hizmeti : Üyeler arasındaki uyuşmazlık durumlarında, paylaşılmasına ihtiyaç duyulan dokümanların, elektronik ortamda üyeler arasında iletilmesini ve merkezden kayıt altına alınmasını sağlar.

 

6. BKM Online Portal

BKM ve üyeler arasında yetki sınırları içerisinde iletişim ve bilgi paylaşılmına altyapı ve portalını oluşturur ve yönetir.

Bilgi Bültenlerinin ve Güvenlik Bültenlerinin paylaştırılması kullanıcıların yetki sınırları çerçevesinde, BKM tarafından hizmet verilen temel uygulamalara ait bilgi ve raporlara ulaşmalarının sağlanması BKM Yönlendirme Sistemi’ne ait Performans ve İstatistik Bilgilerine ulaşılması üyelerden aylık periyotlarla kartlı ödeme sektör istatistik bilgilerinin toplanması ve konsolide edilerek raporlanması Kurallar, Bilgiler, Formlar, Tablolar, Sunumlar ve bilgi havuzlarına üyelerin erişiminin sağlanması

 

7. Güvenli Ekosistem

Yurt içi ve yurt dışı kart kuruluşları ile BKM koordinasyonunda yapılan bilgi paylaşımı, dolandırıcılık riskinin önlenmesi ile Kartlı Ödeme Sektörüne duyulan güvenin artmasını sağlamaktadır.

Ayrıca, kolluk kuvvetlerinin yaptığı operasyonlarda ele geçirilen sahte kart ve sahte kart yapımında kullanılan cihazların ekspertiz incelemeleri yapılmaktadır. Ekspertiz incelemeleri sonucunda, sahte kart ve cihazlardan tespit edilen kart bilgilerinin üyelere ve yurt dışı kart kuruluşlarına duyurularak, sahte kart kullanımları delillendirilmektedir. Kredi kartı sahtecilik ve dolandırıcılık şekillerinin rakamsal boyutları tespit edilerek, riskin önlenmesi amacı ile kural/ prosedür ve proje çalışmaları yapılmaktadır.

 

8. En Yakın ATM Uygulaması

Bu uygulama, web ve WAP üzerinden kullanıcıların istedikleri yerde ATM/ Şube’yi arayarak haritada göstermesini ve mobil cihazlar üzerinden kullanıcıların kendi konumlarına en yakın ATM/Şube’yi bulabilmesini sağlamayı hedeflemektedir.

 

9. Güvenli Internet Alışverişi (3D Secure)

3D Secure, İnternette güvenli alışveriş amacıyla kart sahiplerinin kimlik doğrulamasını sağlayan ve böylece kart sahipleri ile sanal iş yerlerini sahtekârlıklara karşı güvence altına alan uluslararası bir çözümdür.

 

10. Pazarlama ve İletişim Faaliyetleri

BKM, kartlı ödeme sistemleri konusunda kart kullanıcılarının ve üye işyerlerinin ortak platformlar oluşturularak bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacını taşıyan faaliyetler yürütmektedir.

BKM, Güvenlik Portalı ile, BKM ve ilgili paydaşları arasında bilgi paylaşımları, bilgi talepleri ve işlem teyitlerinin Kartlı Ödeme Sistemi Bilgi Güvenliği Standartları’na uygun bir yapıda gerçekleştirilebilmesine altyapı sağlar.

Reklam, Pazarlama ve İletişim faliyetleri ilekart kullanıcıları ve üye işyerleri gerek kredi kartı, gerekse banka kartı kullanımı, Kartlı Ödeme Sistemleri ve yeni yöntemler konusunda bilgilendirilmektedir.

Periyodik olarak düzenlenen eğitim, seminerler ve çeşitli sponsorluk faliyetleri ile Kartlı Ödeme Sistemleri içinde yer alan tarafların bir araya gelmesi sağlanmakta, kartlı ödeme sistemleri konusunda taraflar arası bilgi paylaşımı gerçekleştirilmektedir.

 

Ürün ve Hizmetleri

* BKM Express

Internet’te kolay, hızlı ve güvenli alışveriş sloganı ile BKM Express, bankalar ve e-ticaret dünyasının önde gelen firmalarıyla birlikte geliştirilen, İnternet alışverişlerini hızlı, kolay ve keyifli hale getiren dijital (web + mobil mecralarda) bir ödeme sistemidir.

Son kullanıcı kart sahipleri, kartlarını BKM Express’e kaydederek kart bilgilerini İnternet’te paylaşmadan alışveriş yapabilirler.

E-ticaret ve katalog sitelerinde kart kabul eden iş yerleri, BKM Express Üye İşyeri olarak ortak POS ve BKM Express platformu üzerinden daha fazla müşteriye güvenle ulaşabilir.

 

* En Yakın ATM

Banka ve Kart müşterileri nakte ihtiyaçları olduğunda, yada bankacılık, fatura ve ödeme işlemlerini yapmak istediklerinde BKM ‘ in sağladığı ATM uygulaması ile bulunduğunuz yere en yakın ATM’yi bulubilirler.

Cihazınıza uygun En Yakın ATM uygulamasına uygulama pazarlarından indirebilirsiniz.

 

* Temassız İşlemler

Temassız banka ve kredi kartları; hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde işlem yapmanız için geliştirilmiş bir teknolojidir.

BKM, üye bankaları, kart proses eden kurumları, POS üreticilerini ve üye işyerlerini bu yönde motive ederek 2023 nakitsiz Türkiye vizyonuna hizmet etmektedir.

Temassız kartınızı temassız Visa ve MasterCard okuyucusu olan tüm noktalara yaklaştırılarak işlem yapabilirsiniz. İşlem 1 saniyeden kısa sürede tamamlanmaktadır.

 

* NFC İşlemleri

NFC (Yakın Alan İletişimi) iki elektronik cihazın kolay, basit ve güvenli haberleşmesi için tasarlanmış kısa mesafe temassız teknoloji standardıdır.

Son kullanıcılar son dönemde çıkan birçok mobil cüzdan uygulaması ile cep telefonlarında banka kartı, kredi kartı gibi birden fazla kart saklayabilmektedir.

Yeni cüzdan modelleri ile son kullanıcılar mobil cüzdan üzerinden isteği kartı tuşlayıp temassız terminale yaklaştırarak ödeme yapabiliyorlar.

Hizmetin yaygınlaşması için üye işyerlerinin yeni ödeme sistemleri ve cüzdanları hızlıca alış-veriş süreçlerinin içine alması ve NFC ‘li POS yayılımının sağlanması gerekiyor.

 

* Ulaşım Projeleri

Bankacılık kartlarının günlük hayata sağladığı kolaylıklar yeni dönemde ulaşım projelerinde de kendini gösterecek.

BKM, Konya’da toplu ulaşım araçlarında ücret ödemesi, temassız kartlarla yaparak denemeler yapıyor.

Bu alanda Turkcell Cüzdan hizmetini Şanlıurfa ‘da ve E-Kent ‘de hizmet verdiği şehirlerde Passolig kartları ulaşımda geçirmeye başladı.

 

* POS Para

POSPara, iş yerlerinde bulunan POS cihazları üzerinden banka kartlarıyla nakit çekilebilmesine yönelik bir uygulamadır.

Sektör kısıtlaması olmaksızın VISA Electron, Maestro veya yurt içi özel logolu banka kartlarıyla gerçekleştirilecek en az 10 TL en çok da 100 TL’ye kadar nakit çekilebilir.

POSPara, alışveriş esnasında nakit ihtiyacının karşılanması açısından kart sahiplerine kolaylık sağlarken ATM’lerin bulunmadığı ya da az olduğu alanlarda da nakit çekimini kolaylaştırarak zaman kazandırıyor.

Bu alanda benim dikkatimi çeken diğer oyuncuda Visa, Real Supermarketlerinde Visa amblemi görebilir limitler dahilinde kartınızdan nakit çekebilirsiniz.

 

* Kamu Tahsilat Çözümleri

BKM Kamu ve e-Devlet kapsamında vatandaşların işini kolaylaştıracak tahsilat çözümlerine SGK ile başladı. Benim gibi apartman yöneticisi iseniz kapıcı ve birde evde çocuğunuza bakan yardımcınız varsa SGK ödemeleri unuttuğunuzda baş ağrıtabiliyor. BKM, SGK prim ödemelerinde, bankacılık kartları ile İnternet üzerinden ödeme yapılabilen platform oluşturdu. Kart kullanıcıları, SGK prim borçlarını, İnternet üzerinden 7/24 hızlı, güvenli ve kolay ödeyebiliyorlar.

Kasım 2013 itibariyle SGK web sitesi www.sgk.gov.tr üzerinden borç sorgulama yapan vatandaşlar dilerse işleme devam ederek 13 bankanın banka ve kredi kartları ile borcunu ödeyebiliyorlar. Kesinlikle büyük kolaylık tavsiye ederim.

Takasbank (İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) piyasalarında gerçekleşen menkul kıymet alım satım işlemlerinin takası; İMKB faaliyete geçtiğinde üyelerin kendi aralarında gerçekleşmekteyken 1988 yılından sonra İMKB bünyesinde kurulan bir müdürlük tarafından gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

İMKB ve üyelerinin ortaklığıyla 1992 yılında kurulan İMKB Takas ve Saklama A.Ş., 1996 yılında Takasbank İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. adıyla bir sektör bankasına dönüşmüştür. Takasbank, son olarak İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. unvanını almıştır.

Borsa İstanbul bünyesinde bulunan “Pay Piyasası”, ”Gelişen İşletmeler Piyasası”, ”Borçlanma Araçları Piyasası”, ”Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası” ve “Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası”nda gerçekleşen işlemlerin taraflar arasındaki takas ve mutabakatı Takasbank’ta gerçekleşmektedir. Takasbank bünyesindeki fon ve menkul kıymet transferi işlemleri ödeme karşılığı teslimat (Delivery versus Payment – DvP) ilkesine göre gerçekleştirilmektedir. DvP ilkesi kapsamında, menkul kıymet aktarımı, söz konusu menkul kıymete ilişkin fon aktarımının gerçekleşmesi ile eş anlı olarak yapılmaktadır.

Finansal piyasalarda gerçekleşen işlemlerin önemli bir bölümü aracı kurumlar tarafından yapılmaktadır. Aracı kurumlar banka olmadıkları için TCMB tarafından işletilen EFT-EMKT sistemine üye olamamakta, Takasbank üzerinden bu sistemlere ancak dolaylı olarak katılabilmektedirler. Bu nedenle Takasbank TCMB ile bu tür aracı kurumlar arasında köprü görevi üstlenmiştir.

Gün boyunca Borsa İstanbul’da gerçekleşen pay senedi ve tahvil-bono alım satım işlemleri, gün sonunda Takasbank tarafından çok taraflı netleştirmeye tabi tutulmaktadır. Çok taraflı netleştirmeye göre hem menkul kıymet hem de fon bacağında net borçlu ve net alacaklı katılımcılar belirlenmektedir. Netleştirme sonucuna göre ortaya çıkan net pozisyonların kapatılması işlemi DvP prensibine göre gerçekleştirilmektedir.

Örneğin, (t) gününde Borsa İstanbul’da gerçekleşen pay senedi işlemlerine ilişkin bilgiler aynı günün sonunda Takasbank’a iletilir. Takasbank takas merkezinde yapılan netleştirme sonucunda, pay senedi için hem katılımcı aracı kuruluş hem de yatırımcı adına, fon için ise sadece katılımcı aracı kuruluş adına net alacak ve borç miktarları hesaplanarak sonuçlar Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) gönderilir. Müşteri bazında hesaplanmış olan detaylı borç/alacak bilgileri kapsamında müşterilerin hesapları MKK tarafından kontrol edilerek sonuçlar aynı gün Takasbank’a gönderilir ve (t) günü akşamından itibaren katılımcılar tarafından görülebilecek duruma gelir. (t+1) günü, katılımcı aracı kuruluşlar varsa hatalı işlemlere ilişkin kayıtları Takasbank’a iletir ve gerekli düzeltmelerin ardından (t+1) günü akşamı borçlu müşteri hesaplarına borçlu oldukları miktar kadar blokaj uygulanır. (t+2) günü borçlu müşterilerin MKK nezdindeki hesaplarında bulunan menkul kıymetler Takasbank Takas Havuz Hesabına aktarılır. Net fon borcu bulunan aracı kurumlar da ilgili fonu Takasbank nezdindeki nakit hesaplarına gönderir ve menkul kıymet ile nakit borç ve alacağı eş anlı olarak DvP ilkesine göre kapatılır ve taraflar alacaklarını almış olur.

Borçlanma araçları piyasası işlemleri için takas sisteminin işleyişi de yukarıda bahsedilen pay senedi işlemlerine benzer şekilde gerçekleşmektedir. Fakat pay senedi işlemlerinden farklı olarak borçlanma araçları piyasası işlemlerinin takası ve mutabakatı aynı gün içinde gerçekleştirilmektedir.

Not:
Borçlanma araçları piyasasında TL cinsinden işlemlerin takas ve mutabakatı aynı gün (t+0), döviz ödemeli işlemlerin takas ve mutabakatı ise bir iş günü sonra (t+1) gerçekleştirilmektedir.

Temsili olarak Borsa İstanbul, Takasbank, MKK ve Aracı Kurumlar ekosistemini sizler için bir mimari ve akışa dönüştürdüm.

Takasbank Ekosistemi ve Akışı

BIS&Takasbank-Isleyisi-k

BTOM (Bankalararası Takas Odaları Merkezi) – 5941 sayılı Çek Kanunu

Türkiye’de çek takası faaliyetleri ilk kez Osmanlı Bankası tarafından yürütülmeye başlanmış, TCMB’nin kurulması ile birlikte İstanbul’da faaliyette bulunan takas odası 1933 yılında TCMB bünyesine alınmıştır. Daha sonra çek takasının yaygınlaştırılması amacıyla Ankara ve İzmir’de de takas odaları kurulmuştur. 1970 yılında yürürlüğe giren 1211 sayılı TCMB Kanunu ile TCMB şubelerinin bulunduğu illerde de takas odaları faaliyete başlamıştır. 1985 yılında merkezi Ankara’da bulunan BTOM kurulmuş ve Türkiye’de gerçekleşen çek takası faaliyetleri BTOM’a bağlı odalarda yapılmaya başlanmıştır.

 

Çek takası işlemleri önceleri fiziki ortamda çeklerin el değiştirmesi ile yapılmaktayken 1993 yılında İstanbul, 1997 yılında ise Ankara’da elektronik çek takası sistemine geçilmiş ve çek bilgilerinin bilgisayara girilmesi suretiyle elektronik ortamda takas yapılmaya başlanmıştır. Bu sistemin uygulamaya geçmesi ile Ankara ve İstanbul takas odaları dışındaki diğer takas odaları iki aşamada, 31 Aralık 2002 ve 30 Haziran 2003 tarihlerinde kapatılmıştır.

 

Çek, diğer kıymetli evraklardan farklı olarak özel bir kanunla düzenlenmiş ödeme aracıdır. Ayrıca, çek, ekonomi içinde paranın fiziki olarak el değiştirmesine alternatif olacak şekilde kullanılan bir varlıktır. Çekin keşidecisinden lehdarına kadar kullanımının yazılı olarak düzenlenmesi ve çek kullanımının ve dolaşımının ülke içinde farklı bölgelerde çeke olan güvenin sağlanması bakımından BTOM önemli bir yere sahiptir. Bu çerçevede, BTOM bir ödeme aracı olarak çekin farklı bankalar arasında dolaşımını sağlayarak para nakil hareketlerini ve bundan kaynaklanabilecek riskleri azaltmakta emek ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. Farklı bankaların şubelerine ibraz edilen çeklerin, ait oldukları bankalardaki hesaplarından tahsil edilmesini sağlayan sistem çek takas sistemidir. Bu sisteme ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi TCMB gözetimi altında BTOM tarafından gerçekleştirilmektedir. Çek hamili tarafından tahsil edilmek üzere çek hesabının bulunduğu bankaya ibraz edilen çekler BTOM’da işlem görmemektedir.

 

5941 sayılı Çek Kanunu’nun 8. maddesi ile TCMB, çeklerin banka şubeleri arasında hesaben ödenmesini sağlayacak tüzel kişiliği haiz sistemi kurmaya ve gözetimi altında yürütmeye yetkili kılınmıştır. Bu kapsamda, çek takası işlemlerini yürüten Bankalararası Takas Odaları Merkezi (BTOM) faaliyetlerini, TCMB gözetimi altında sürdürmekte ve BTOM Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi TCMB Ödeme Sistemleri Genel Müdürü veya Genel Müdür Yardımcısı tarafından yürütülmektedir.

Ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerinin karşılıksız çeklere ilişkin işlemler 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5’inci maddesi ile 1211 sayılı TCMB Kanunu’nun 44 üncü maddesine dayalı olarak yerine getirilmektedir.

 

Söz konusu mevzuat uyarınca, karşılıksız çek keşide eden hesap sahiplerine ilişkin banka genel müdürlüklerince TCMB ‘ye gönderilen karşılıksız çek bildirimleri ve bu çeklere ilişkin sonradan yapılan ödemelere ait bildirimler ile mahkemelerce çek düzenlemeleri ve bankalarda çek hesabı açmaları yasaklananlar ve bu kişilere ilişkin yasak kaldırma kararları, haftalık dönemler halinde tüm banka genel müdürlüklerine elektronik ortamda duyurulmaktadır.

 

Sistem Performansı :

BTOM’da çek takası işlemleri elektronik ortamda çeke ilişkin bilgilerin iletilmesi esasına dayanılarak yapılmaktadır. 2013 yılı Ekim ayında yeni elektronik çek takas sistemine geçilmiştir. Bu yeni sistemle, çek takası işlemlerinin gerçekleştirildiği elektronik altyapının performansında önemli bir artış yaşanmıştır.

 

1 milyon çekin işlem süresi önceki sistemde yaklaşık 50 dakika iken, yeni sistemde 6 dakikadır. İşlem rekorunun kırıldığı günde sistemde yaklaşık 872 bin çek işlem görmüştür. BTOM takas sisteminde 2013 yılında günde ortalama 73 bin çek işlem görmüştür.

 

BTOM-Cek-Takas-Sistemi-k

 

 

 

Kaynak: TCMB Ödeme Sistemleri Raporu 2014

 

Sistemin İşleyişi :

 • Bir banka şubesi kendisine ibraz edilen farklı banka çekini genel müdürlüğü vasıtasıyla BTOM’a ibraz ederek çek hesabında çekin ödenebilmesi için yeterli miktarda paranın olup olmadığını kontrol etmelidir. Bu işleme provizyon denir. Bu kontrol, BTOM tarafından ilgili çeke ait bilgilerin çeki veren banka genel müdürlüğü kanalıyla çek hesabının bulunduğu şubeden alınması ile gerçekleştirilmektedir. Provizyon bilgisi yine BTOM aracılığıyla çekin ibraz edildiği bankaya gönderilerek, çekin farklı bir banka şubesince ödenmesi sağlanmaktadır.
 • Çek takası sistemi çok taraflı netleştirme ilkesine göre çalışmaktadır ve netleştirme sonucu ortaya çıkan net pozisyonlar sonraki gün öğlen saat 12:00’a kadar kapatılarak mutabakat BTOM’un TCMB nezdindeki hesabında sağlanmaktadır. Buna göre, örnekte yer alan işlemler uygulamada aynı iş günü içinde gerçekleşmemektedir.
 • Bankalar BTOM’da takasa girecek çeklere ilişkin bilgileri takas merkezlerinde bir önceki gün toplayarak (t) günü sabah saat 6’ya kadar BTOM’a göndermektedirler. Sabah 6’dan sonra BTOM’dan muhatap oldukları çeklere ilişkin bilgileri alan bankalar, aynı gün saat 17:30’a kadar provizyon sonuçlarını BTOM’a göndermekle yükümlüdürler.
 • Saat 17:30’dan sonra BTOM katılımcıların birbirleri adına gerçekleştirdikleri çek ödemelerini çok taraflı netleştirmeye tabi tutarak katılımcıların net borç ve alacaklarını belirlemektedir. Netleştirme sonucunda net borçlu olan katılımcıların yükümlülüklerini (t+1) günü öğlen saat 12’ye kadar BTOM’un TCMB nezdindeki mutabakat hesabına göndermeleri gerekmektedir.
 • Tüm borçlu katılımcıların yükümlülüklerini yerine getirmelerinin ardından BTOM alacaklı katılımcılara alacaklarını göndererek (t) gününde gerçekleşen takas işlemlerinin mutabakatını ertesi gün (t+1) sağlamış olmaktadır.

 

2007-2013-Cek-Takas-Sistemine-Ibraz-k

 

 

 

Kaynak: TCMB Ödeme Sistemleri Raporu 2014

 Scroll to top