Kitaplar

Okuduğum, dinlediğim, takip ettiğim, feyz aldığım, faydalandığım, yazdığım ve katkıda bulunduğum kitapları ve düşüncelerimi paylaşmaya çalışacağım.

2022 > Okumaya, öğrenmeye ve gelişmeye devam+

Bir önceki senenin biraz gerisinde kalsam da #2022 yılı için koyduğum okuma, öğrenme ve gelişim hedeflerimi gerçekleştirdim.

Okuyarak iç zenginliğimi, derinliğimi, olgunluğumu ve duruluğumu artırdığım 44 kitabın dağılımı: 2 sesli, 1 e-kitap, 41 basılı kitap

 1. Felsefenin Başlangıç İlkeleri (Georges Politzer)
 2. Dönüşüm (Franz Kafka – Sesli @Boodio.app)
 3. Beyaz Gemi (Cengiz Aytmatov)
 4. Türk Mitolojisi (Anthony E. Ocean)
 5. Sosyal Zeka (Daniel Goleman – E-Kitap/PDF)
 6. Sünnilik – Şiilik (Ahmet El Katip)
 7. Sarmal (Murat Ağırel)
 8. Büyük Açık (Micheal Lewis)
 9. Hayvansal Güdüler (George A. Akerlof, Robert J. Shiler)
 10. Dijital Dönüşüm ve Finans (Akademi Consulting & Training)
 11. Kabil (Jose Saramago)
 12. Kopyalanmış Adam (Jose Saramago)
 13. İsa’ya Göre İncil (Jose Saramago)
 14. Filin Yolculuğu (Jose Saramago)
 15. Mızraklar, Tüfekler, Tüfekler (Jose Saramago)
 16. Ölümlü Nesneler (Jose Saramago)
 17. Olağanüstü Bir Gece (Stefan Zweig)
 18. Son Ada (Zülfü Livaneli)
 19. Şimdiki Çocuklar Harika (Aziz Nesin)
 20. Mister Spock Kulağı (Fedai Çakır)
 21. Baronlar (Ahmet Kasım Han)
 22. CEO Talks (Selçuk Ergenç)
 23. Kısa Öykünün Büyük Ustaları (Celal Üster)
  1. Harp Malulü / Oliver Goldsmith
  2. Alman Öğrencinin Başından Geçen / Washington Irving
  3. Papazın Siyah Peçesi – Bir Mesel / Nathaniel Hawthome
  4. Gammaz Yürek / Edgar Allan Poe
  5. Daniel Orme / Herman Merville
  6. Nicodemus Dodge ve İskelet / Mark Twain
  7. Kilise Çalgıcılarının aymazlığı / Thomas Hardy
  8. Owl Greek Köprüsünde Bir Olay / Ambrose Bierce
  9. Kedi Resimleri Yapan Bir Olay / Lafcadio Hearn
  10. Caline / Kate Chopin
  11. Bülbül ile Gül / Oscar Wilde
  12. Arabacının Koltuğundan / O. Henry
  13. Açık Pencere / Saki (H.H. Munro)
  14. Yüzü Dönük / Stephen Crane
  15. Mahşerin Üç Atlısı / G.K. Chesterton
  16. Savaş / Jack London
  17. Yumurta / Sherwood Anderson
  18. Araby / James Joyce
  19. Perili Ev / Virginia Woolf
  20. Bayan Brill / Katherine Mansfield
 24. Kaygılı Çocuğa Yardım (Dr. Ronald M. Rapee, Dr. Susan H. Spence, Dr. Vanessa Cobham, Uzman Psikolog Ann Wignall)
 25. Devirm Yılları (Hıfzı Topuz)
 26. İhaneti Gördüm (Erdal Sarızeybek)
 27. WarCross (Marie Lu)
 28. Zübüklüğün Sonu Yok (Aziz Nesin)
 29. Memurlar Memurlar (Aziz Nesin)
 30. Şehirden İndim Köye (Aziz Nesin)
 31. Gerçeğin Masalı (Aziz Nesin)
 32. İstanbul’un Halleri (Aziz Nesin)
 33. Şimdi Avrupa (Aziz Nesin)
 34. Aret’in yeri (Aret Silahlı)
 35. Ağrıdağı Efsanesi (Yaşar Kemal)
 36. Yılanı Öldürseler (Yaşar Kemal)
 37. Yeni Nesil Ebeveyn Olabilme Sanatı (Yusuf Eraslan)
 38. Değerleme için Küçük Kitap (Aswath Damodaran)
 39. 40’ların Cadı Kazanı (Uğur Mumcu)
 40. Rağmenciler – Akacak Azim Damarda Durmaz! (Mümin Sekman)
 41. Dijital Lider (Oğuzhan Saruhan, Dr. Soner Canko, Umut Ersoy)
 42. Monte Kristo Kontu (Alexandre Dumas – Sesli @Boodio.app)
 43. Efendi ile Uşağı (Lev Nikolayeviç – Sesli @Boodio.app)
 44. Görmek (Jose Saramago) *

Not: * kitabın okuması henüz bitmedi!

Kitabım > Dijital Varlık Ekonomisi

Atıl Kaynakların Blokzincir ile Finansal Varlıklara Dönüştürülmesi

İçindekiler

 1. GİRİŞ
 2. SANAT
 3. SANAT VE FİNANS İLİŞKİSİ
  1. Tarihi Gelişim
  2. Sanat ve Finans Trendleri
  3. Sanat ve Finans Sektörü
  4. Sanat Piyasası
  5. Sanat Eseri Değerlemesi
  6. Sanat Bankacılığı
  7. Sanat Yatırım Fonları
  8. Sanat Sahtekarlığı
  9. Sanat Yatırımı
 4. YATIRIMCI DAVRANIŞLARI VE FİNANSAL KARAR ALMA TEORİLERİ
  1. Rasyonel Seçim Teorisi
  2. Beklenen Fayda Teorisi
  3. Beklenti Teorisi
  4. Varlık Fiyatlama Teorileri
  5. Etkin Piyasa Hipotezi
  6. Yatırımcı Psikolojisi Teorileri
 5. BLOKZİNCİR AĞI
  1. Arka Plan ve Gelişimi
  2. Blokzincir
  3. Anahtar (Token) Ekonomisi
  4. Akıllı Sözleşme
  5. Sektörlere Etkisi
 6. KRİPTO VARLIK
  1. Gelişimi
  2. Kripto Varlık Çeşitleri
  3. Birincil Pazar: Kripto Varlık İhracı
  4. İkinci El Pazar: Kripto Varlık Borsaları
  5. Yatırım Enstrümanı Pazarı
  6. Otoriteler ve Yaklaşımları
 7. FİNANSAL VARLIK DÖNÜŞÜMÜ
  1. Finansal Varlık (Menkul Kıymet)
  2. Finansal Varlığa Dönüşüm
  3. Dönüşüm Süreci
  4. Kripto Varlık Platformu (CTP) Hakkında Uluslararası Düzenlemeler
 8. ATIL KAYNAKLARIN FİNANSAL VARLIĞA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ MODEL ÖNERİSİ
  1. Giriş
  2. Modelin Arka Planı
  3. Finansal Varlığa Dönüşüm Süreçleri
 9. ÇEVRESEL BOYUTLAR
  1. Teknoloji Boyutu
  2. Regülasyon Boyutu
  3. Mevzuat ve Düzenleme Boyutu
  4. Türkiye Mevzuatı ve Uyum Boyutu
  5. Finansal Raporlama ve Standartlara Uyum
  6. Merkeziyetsiz Finansal Araçlar ile Kredi Risk Sistemindeki Uyum
  7. Muhasebe Boyutu ve Standartlara Uyum
  8. Vergi Boyutu
 10. SONUÇ VE ÖNERİLER

KAYNAKÇA

Önsöz

Toplumda kabul gören ve iyiyi, güzeli öven estetik değerler, insan davranışlarını doğruya yönlendiren kültür ve sanat ortamlarıdır(1).

Türkiye’de kültür ve sanat varlıklarının çeşitliliği dikkate alındığında sadece artan sayıda sanat yatırımcısının yanında kamusal anlamda sanat varlıklarının finansal risk ve yatırım durumunun araştırılmasına ihtiyaç vardır. Ekosistem oyuncularının finansal varlık yönetimi açısından âtıl durumda bulunan sanat eserlerinin değerlendirme algıları ve farkındalıkları bu kitap kapsamında irdelenecektir.

Sanat eserlerinin finansal risk yönetiminde özellikle çoklu mülkiyet haklarının Blokzincir(2) ağı ve bağlı teknolojiler ile mümkün hale gelmesi, kanıta bağlı görünür varlıkların artmasına ve dijital haklar yönetimi ve uzlaştırma konusunda yeni nesil sözleşmelere olanak sağlamaktadır.

Atıl durumdaki kaynaklarımız, taşınmaz menkuller, tarih, sanat ve antika eserlerimiz asıl değeri üzerinden finansman aracı olarak kullanılamamaktadır.

Aile şirketleri başta olmak üzere girişimciler alternatif finansman kaynaklarına ve varlıklara ihtiyaç duymaktadır. Bu kitapta; âtıl kaynakları gerçek değeri üzerinden alternatif finansal varlığa dönüştürme modeli önerilecektir. Model, Sanat eserlerinin fiziksel olarak farklı teknik altyapılar ile çalışabilir, ancak bu çalışmada NFC mikroişlemcileri ile takip edilebilirliği baz olarak alınmıştır. Önerilecek model kapsamında Blokzincir ağı ve bağlı teknolojiler ile bireylerin veya kurumların sahibi oldukları sanat eserlerini menkulleştirilmesine yönelik mali düzenleme esasları, teknolojik ve hukuksal koruması konusunda veriler kullanılacaktır.

Dünyada son dönemde varlık yönetimi konusunda artan finansal modellerin etkileri sanat eserleri konusunda da önemli gelişmelere neden olmuş ve sanat eserlerinin finansal varlık olarak tanımlanmalarına neden olmuştur. Özellikle sanat alanında teknolojik yenilikler ile birlikte dijital sanat gibi yöntemler ile ortaya çıkan eserlerde yatırımcı profili de çeşitlenmekte ve yeni nesil finansal modeller oluşmaktadır. Ayrıca, mevcut finansal varlıkların günlük dalgalanmalarından bağımsız bir alternatif yatırım aracı olabilir. Oldukça yeni bir bakış açısı olarak değerlendirilen bu modeller özellikle sanat eserleri konusunda farkındalığı yüksek olan bireysel veya kurumsal yatırımcılar açısından âtıl kaynak yönetiminden aktif finansal modele dönüşümün önünü açacaktır

Referans:

1. Prof. Aysen Soysaldı, “Kültür, Sanat ve Beşeriyet İlişkisi”, STD, ARALIK 2018: 305-315

2. The Economist. “Blockchains: The greate chain of being sure about things. The Economist”, The Economist Oct. 2015

1. GİRİŞ

Bu kitap, âtıl kaynaklar arasında yer alan beynelmilel sanat eserlerinin Blokzincir ağı ve bağlı teknolojileri kullanılarak menkulleştirilerek finansal varlıklara dönüştürülebilmesi için finansal bir model önermektedir.

Tez kapsamında ekosistem oyuncularının tanımlanması, Blokzincir finansal modelinin sanat eserleri için uygulanabilirliğinin çerçevesinin örnek bir model için tanımlanması hedeflenmektedir. Elde edilecek verilerle birlikte, ekosistem oyuncularının tanımlanabilmesi için sanat eserleri konusunda finansal birikim modeli oluşturularak, bireysel ve kurumsal çaba sağlayan aktörlerin sistemi irdelemelerine yönelik görüşmeler gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda birey ve kurumların sahip oldukları ve finansal anlamda âtıl olarak değerlendirilebilecek sanat eserlerini sürdürülebilir bir şekilde finansal bir modele çevirmeleri konusunda farkındalık yaratılması ve daha geniş kitlelerin bu eserlere yatırım yapabilmeleri imkanının sağlanması hedeflenmektedir.

Bu konuda çalışma yapılmasının en büyük nedeni, yazında bu alanda önemli bir boşluk olduğunun düşünülmesidir. Tez konusu olan araştırma bu konuda Türkiye’de var olan araştırma eksikliğini gidermeye aday olacaktır.

Tezde öncelikle sanat olgusu ve gelişimi, sanat ve finans ilişkisi, daha sonra yatırımcı davranışları ve finansal karar alma teorileri ele alınmıştır.

Çalışmanın ikinci bölümünde Blokzincir ağı ve Kripto varlıkların arka planı, gelişimi, teknolojik ve dünya örnekleri anlatılmıştır. Bu bölümde son olarak alternatif yatırım modeli olarak önerilen “âtıl kaynakların finansal varlığa dönüştürülmesi” modelinin stratejik, iş, süreç ve teknolojik altyapısı özetlenmiştir.

Son bölümde, çalışmanın ekosistem paydaşlarıyla yapılan görüşmeler, sektör profesyonellerinin görüşleri ve dünya örneklerinin inceleme sonuçlarının analizleri ile çevresel boyutlar altında Türkiye’de uygulanabilir modele dönüştürülerek aktarılmıştır.

Kitap Künyesi:

ISBN: 978-605-2359-96-9

Yayıncılık sertifika no: 29644

Ocak 2022 ‘de Pusula 20 Teknoloji ve Yayıncılık A.Ş tarafından hazırlanmış ve satışa çıkarılmıştır.

2021 > Okumaya, öğrenmeye ve gelişmeye devam (Kitap muhasebem)

#2021 yılı için koyduğum bir çok hedefimi gerçekleştirdim, çok şükür.

Okuyarak iç zenginliğimi, derinliğimi, olgunluğumu ve duruluğumu artırdığım 62 kitabın dağılımı: 13 sesli, 2 e-book, 47 basılı kitap

 1. Kuyucaklı Yusuf (Sabahattin Ali)
 2. Ak Yargı (Mehmet Ruşen Gültekin)
 3. Bir Türkiye Hayali (Selçuk Şirin)
 4. Sevgi (Hanne Orstavik)
 5. Daha İyi Bir Türkiye İçin Hangi Fikri Yıkalım? (Gökhan Şen)
 6. Buraları Rüzgar, Buraları Yağmur (Selçuk Altun)
 7. Bizans Sultanı (Selçuk Altun)
 8. Yalnızlık Gittiğin Yoldan Gelir (Selçuk Altun)
 9. Ardıç Ağacının Altında (Selçuk Altun)
 10. Annemin Öğretmediği Şarkılar (Selçuk Altun)
 11. Ayrılık Çeşmesi Sokağı (Selçuk Altun)
 12. “Ben Böyle Düşünüyorum!” Demekle Olmuyor (Alev Alatlı)
 13. Akşam Yıldızı Bir Göbeklitepe Romanı (İskender Pala)
 14. İtiraf (İskender Pala)
 15. İki Dirhem Bir Çekirdek (Ciltli) (İskender Pala)
 16. Karun Ve Anarşist  (İskender Pala)
 17. Kitab-ı Aşk (İskender Pala)
 18. Yüzleşme (Adnan Dalgakıran)
 19. Beyaz Geceler (Dostoyevski – Sesli @Boodio.app)
 20. İstanbul Hatırası (Ahmet Ümit – Sesli @Soundcloud)
 21. Başkomser Nevzat (Ahmet Ümit – Sesli @Soundcloud)
 22. Satranç (Stefan Zweig)
 23. Sinekli Bakkal (Halide Edip Adıver – Sesli @Boodio.app)
 24. Dönüşüm (Franz Kafka – Sesli @Boodio.app)
 25. Suç ve Ceza (Dostoyevski – E-book @Boodio.app)
 26. Komünist Başkan (Erdal Emre)
 27. Atatürk ve Demoktratik Türkiye (Halil İnalcık)
 28. Nörofelsefe ve Bilinç (Burçak Özkan)
 29. Felsefeye Giriş (Nigel Warburton)
 30. Felsefe Okuma Rehberi (Nigel Warburton)
 31. İlhanlı Destanı (Abdurrahim Dede)
 32. Büyük Birader İzliyor (Selahhaddin Eyübi)
 33. Yetişin Gençler (Selçuk Şirin)
 34. İtiraflarım (Tolstoy – Sesli @Boodio.app)
 35. Aile Mutluluğu (Tolstoy)
 36. Kitlelerin Bilgeliği (Jamer Surowiecki)
 37. Mitoloji 101 (Kathleen Seers)
 38. Eski Türk Mitolojisi (Jean-Paul Roux)
 39. Ayışığı Sokağı (Stefan Zweig)
 40. Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu (Stefan Zweig)
 41. Bir Nefeste Dünya Tarihi (Emma Marriott – Sesli @Boodio.app)
 42. Kürk Mantolu Madonna (Sabahhattin Ali)
 43. Sırça Köşk (Sabahhattin Ali)
 44. Don Kişot Etkisi (Ahmet Kerem Kaban – Sesli @Boodio.app)
 45. Ulusların Zenginliği (Adam Smith)
 46. Küçük Çiçek (Iosi Haavilio)
 47. Babamı Öldürdüğüm Gün (Mario Sabino)
 48. Duygusal Zeka (Daniel Goleman – E-book/PDF)
 49. Derin Devlet (Ömer Lütfi Mete / Mahir Kaynak)
 50. Bumerang (Michael Lewis)
 51. Cesaret Kulübü – Simurg Efsanesi (lham Süheyl Aygül)
 52. Kim Korkar Ölümden (Nnedi Okorafor – Sesli @Boodio.app)
 53. Beyindeki İkna Kodu (Dr. Christophe Morin ve Patrick Renvoise)
 54. Besnili Bilge & Mehmet Erdemoğlu Yaşamı İlkeleri Eserleri (Aysun Öner)
 55. Güç (Naomi Alderman – Sesli @Boodio.app)
 56. Sessizlik Devrimi (Nevşah Karamehmet)
 57. Endüstri 4.0 (Ogan Özdoğan – Sesli @Boodio.app)
 58. Tevrat’tan Damlalar (Yakup Almelek – Sesli @Boodio.app)
 59. Ustalar Sınıfı – Yaşamda Başarının Sırrı (Nevşah  Fidan Karamehmet)
 60. Mor Sokak Sakinleri (Serpil Tuncer – Sesli @Boodio.app)
 61. Görme Biçimleri (John Berger)
 62. Okumak, Yazmak ve Yaşamak Üzerine (Arthur SchopenHauer)
 63. Sosyal Zeka (Daniel Goleman – E-book/PDF) *
 64. Sünnilik – Şiilik (Ahmet El Katip) *

Not:

 • * kitabın okuması devam ediyor!

 Scroll to top