Dijital Pazarlama

Dijital Pazarlama Nedir?

Klasik tanımı TV, radyo, dergi gibi basılı mecralar üzerinden yapılan geleneksel pazarlama tekniklerinden uzak metotlarla markanızı, ürün, hizmet ve firmanızı desteklemek ve tanıtmak amacıyla, internet, mobil ve diğer interaktif platformları diğer bir deyişle sanal ortamın sunduğu tüm platformları kullanmaktır. Aynı zamanda interaktif pazarlama, online/çevrimiçi pazarlama adları da kullanılmaktadır.

Dijital Pazarlama bir satış yöntemi değildir. Ulaşılan sonuçların detaylı analiz ve raporlaması ile satışa destek olan bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir.

Anlayış değişimi 1.0

Dijital Pazarlama 1.0

Dijital Pazarlama 1.0

• Artan rekabet ortamı ve dijital pazarlama yöntemleri ile markalar doğrudan pazarlamada monolog yerine birebir pazarlama iletişimi ile diyaloğa geçtiler.
• Kitlesel ve tek yönlü iletişimden kişiye özel pazarlama yöntemlerine geçildi
• Asenkron iletişim yöntemleri yerini gerçek zamanlı ve dinamik etki-tepki yöntemlerine geçildi
• Markaların yaptığı yaylım ateşi yaklaşımı yerini katılımcı ve ortak karar verme anlayışına bıraktı
• Müşteriler arası ve markaya doğru bir iletişim yoktu, artık müşteri segmentasyonları yapılıyor iletişim ona göre modelleniyor.
• Müşterileri tanımak ve tanımlamak zor idi, şimdi yoğun müşteri iletişimi (tercih ettiği yöntemler ile) ve etkileşimi ile daha fazla tanıyoruz
• Müşterileri yönetmeye çalışıyorduk, şimdi markamızı, ürünümüzü ve hizmetimizi onlar ile beraber yönetmeye çalışıyoruz.

Dijital Pazarlama 1.0 ‘dan 2.0 ‘a geçiş

Dijital Pazarlama 2.0

Dijital Pazarlama 2.0

Bugüne kadarki anlayışı 1.0 olarak düşünelim, son dönemde dijital dünyadaki başarı hikayelerinden yaptığımız çıkarım ile bazı yeni yaklaşımların dijital alanda başarıyı katladığını görebiliyoruz. Dolayısı ile Dijital Pazarlama ‘da da mevcut temellere bu yeni yaklaşımları ekleyerek Dijital Pazarlama 2.0 ‘a geçiş yapabiliriz.

Dijital Pazarlamanın temel adımları:

1. Dijital Pazarlama planı hazırlayarak başlıyoruz
2. Marka veya kampanyamız için iyi bir domain/alan adı seçiyoruz
3. Site tasarlayarak hemen altyapısını hazırlıyoruz
4. Sitemize gerekli bağlantıları kuruyoruz
5. SEO planımızı ve stratejilerimizi belirliyoruz
6. Gerçek zamanlı site analizlerini izliyoruz
7. İletişim için e-posta ve anlık mesajlaşma (IM) sistemlerini kullanıyoruz
8. Müşterilerimizin e-posta listesini tutuyoruz
9. Çevrimiçi / Online reklam (ilgili kategorilerde servis ve içerik sitelerine, ve arama motorlarına) veriyoruz
10. Trafiğimizi artırmaya çalışıyoruz

Dijital Pazarlamada yeni yaklaşımlar:

• Önce fikri buluyoruz, özgün ve bize ihtiyacı olan fikri satmaya başlıyoruz.
• Dijital medya ve sosyal medyayı kullanarak fikrin etrafında bir kitle oluşturuyoruz
• Yaptığımız işin, seslendiğimiz kitlenin ve oluşturacağımız stratejinin büyüklüğü önemli değil. Nicelik değil nitelik dönemindeyiz unutmayın!
• Kontrolü merkezde ve sorumlularda tutmak yerine kitleye yayarak hem riskimizi azaltır hem de gönüllü kitlemiz ile kontrolü daha kolay sağlarız
• Merkezden tahminler ile tüm riski üstleneceğimize, kitlemiz bizim yerimize sorunları dile getirsin, çözüm önerileri sunsun, çözümleri talep etsin. Böylece beğenilme-tutundurma riskimizi azaltır kampanyanın daha hızlı yayılmasını sağlarız.
• Ne merkezdeki sorumlulara nede gönüllülerimize yetkilendirme sınırları koymuyoruz
• Fikir, hedefler, altyapı, hizmet ve sorunlarımız konusunda şeffaf oluyoruz, kitlemizin gözünde büyük değer katacaktır
• Unutmayalım doğruluk hızlı yayılır, dürüst olmaz isek kitlemiz ile güven problemimiz daha hızlı yayılır
• Ürün ve hizmetimizin fiyatı tek başına önemli değildir, değer önermemiz ve mutlak müşteri memnuniyeti ve onların görüşleri ön plana çıkmalı
• Değer zincirimizi optimize ederek, az-öz-kolay anlaşılır bir değer zinciri oluşturmalıyız
• İş modelimizi günün koşulları, teknoloji gelişimler ve kitlemiz üzerinde etkili olmaya başlayan trendlere göre sürekli yeniden kurgulayarak güncelleyebilmeliyiz
• Statükoyu kaldırmalıyız, değişemez veya gelişemez hiçbir şey kalmadı. Değişime ayak uyduramayanlar yavaş yavaş tarih sayfalarındaki yerini alacaklar.

Dijital Pazarlamaya SOLOMOCO etkisi

Dijital Pazarlama & SOLOMOCO

Dijital Pazarlama & SOLOMOCO

Bugüne kadar markalar Çizgi üstü (ATL) ve Çizgi altı (BTL) pazarlama teknikleri ile kitlesel iletişim yapıyordu. Internet, Mobil ve Sosyal medya servisleri hayatımızın her alanına sirayet etti.
Artık hedef kitleye / kişiye özel, lokasyon bazlı, interaktif ve hızlı dönüş alınan ve hatta doğrudan satışa dönüşebilen taktikler ile gidilmelidir. Bunu yapmanın en iyi yöntemi SOLOMOCO (SOcial Media + LOcation Based + MObile Internet + COmmerce / Sosyal Medya + Lokasyon Bazlı + Mobil Internet + eTicaret) stratejilerini izlemektir.
Detaylarını, yol haritasını ve marka-ürün-servisiniz için check-list ‘ini sonraki makaleler ile aktaracağım SOLOMOCO strateji ve yöntemleri ile mevcut Çizgi üstü, Çizgi altı ve Çevrimiçi / Interaktif pazarlama kampanyalarınız ve yatırımlarınızı çöpe atmak zorunda kalmayacaksınız! Mevcut altyapı, ekip ve iş ortaklarınız ile küçük SOLOMOCO taktikleri ekleyerek (örn: QR Code (QR Kod – Kare kod), SMS kısa numara ve kısa mobil internet URL ‘leri gibi) klasik ve fiziksel mecralarınızdan dijitale ve hatta mobile geçiş yapacaksınız.

Deneme – Sesli Dijital Pazarlama strateji ve örnek anlatımı :
Chris Anderson ‘ın “Bedava” kitabından Google ex-CEO’su Eric Schmidt ‘in Maximum Strateji örneğini Dijital Pazarlama yöntemleri ile birleştirerek sesli anlattım ve beğeninize sunuyorum.

[mp3 sc=”http://obcaglar.com/wp-content/uploads/2012/12/2013-01-01-15_49_48.mp3″] 01.01.2013 – Dijital Pazarlama Örneği – Eric Schmidt Max Stateji (@Chris Anderson – Bedava kitabı)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.


CAPTCHA Image
Reload Image