İş Modelleme ve İş Planlama


İstanbul Aydın Üniversitesi’nde 2015 yılından itibaren verdiğim İş Modelleme ve İş Planlama derslerinin amaç, içerikleri, katkı, çıktı ve kaynaklarını belirtmek isterim.

Ders ile ilgili okul linkleri şu şekildedir;

Dersin Amacı

Kurumları geleceğe taşıyan en önemli fonksiyon inovasyon ve iş üretebilme kabiliyetidir.

 

Bu ders, öğrencilerin girişimci ruhunu tetikleyerek, çalışacakları kurumlarda çözülmeye değer problemleri bulmaları, yalın ve çevik şekilde atomik çözümler bularak, küçük modelde uygulamaları, test edecek, ölçümleyecek, geri bildirimler ile sorunları çözerek öğrendikleri ile geliştirmeye devam edecekleri, ürün ve servis hazır olduğunda sahaya indirecekleri yetenekler konusunda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

 

Bunları yaparken girişimci ruh, değer önermesi, müşteri segmentleri, erişim kanalları, müşteri ilişkileri, gelir kalemleri, anahtar kaynaklar, anahtar iş ortakları, anahtar aktiviteler ve maliyet modeli konusunda temel altyapı almalarını amaçlamaktadır.

 

Dersin İçeriği

Bu ders, fikirden, problemden ve yenilemeden iş modelleme ve geliştirme çalışmalarına giriş niteliğindedir. Fikir sahibi ve girişimci ruhu bulunanlara yönelik bilgi, deneyim, hata ve dersler içeren pratik uygulamalı teknikler içermektedir.

 

Dersin Meslek Eğitimini Sağlamaya Yönelik Katkısı

Dersi alan öğrenciler öncelikle;

  1. Kurumsal iş hayatında profesyonel çalışmak mı,
  2. Aile işlerini kurumsallaştırma, marka ve inovasyona dayalı bir iş modeli ile tekrar ele almak mı,
  3. Özgün fikirleri ile kamu girişim fonlarının da desteği ile kendi işlerini kurmak mı konusunda karar vermelerine destek olacak.

 

Tüm reel sektörlerde yalın girişim, problem çözme, çevik iş geliştirme metotları, yenilikçi iş modeli ve planlama yetenekleri ile fark yaratmalarını sağlayacak.