BKM – Bankalararası Kart Merkezi

BKM, kartlı ödeme sistemi içinde ortak sorunlara çözüm bulmak, ülkemizdeki banka ve kredi kartları kural ve standartlarını geliştirmek amacıyla 1990 yılında, 13 kamu ve özel bankanın ortaklığı ile kurulmuştur.

2013 yılı Aralık ayı itibarıyla, 10 ortaklı olan ve yönetim kurulunda eşit temsil hakkına sahip 8 üye banka tarafından yönetilen BKM’den 28 banka, üye olarak hizmet almaktadır.

 

BKM Hizmetleri

Kart hamillerinin yaptıkları alışverişlerden kaynaklanan borç ve alacaklarının bankalar arasındaki takası, BKM bünyesinde, yurtiçi takas ve hesaplaşma aracılığı ile gerçekleşir. Bankalar arasındaki yetkilendirme işlemini yürütmek, kredi kartı ve banka kart sektöründe bulunan bankalar arasında uygulanacak prosedürleri geliştirmek, yurtiçi kuralları oluşturmak, standardizasyonu sağlamaya yönelik çalışmalar yaparak kararlar almak, yurtdışı kuruluş ve komisyonlar ile ilişkiler kurmak ve gerektiğinde üyelerini bu kuruluşlarda temsil etmek, halen her banka tarafından devam ettirilen işlemleri daha güvenli, süratli ve daha az maliyetli, tek bir merkezden yürütmek BKM ‘nin kuruluş ana sözleşmesindeki faaliyetleri arasında yer alır.

 

BKM ‘nin başlıca hizmetleri aşağıda sıralanmıştır:

1. Yurtiçi Takas ve Hesaplaşma – YTH

BKM, Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi uyarınca hizmet sunduğu banka ya da kuruluşlara kendi bünyesinde oluşturduğu Takas Merkezi üzerinden hizmet verir. Üye banka ya da kuruluşlar arasında kredi kartı işlemlerinden doğan borç veya alacakların tasfiyesi YTH Modülü ve Takas Merkezi aracılığı ile T.C. Merkez Bankası nezdindeki BKM hesabından net olarak yönetilir.

Yurt içinde işlem yapan üyelerimizin, VISA, MasterCard, American Express ve JCB gibi uluslararası ödeme sistemi işlemlerinin ya da özel logolu yurt içi kartlara ait işlemlerin, merkezi ve standart bir işleyiş mekanizmasında, ücretlendirme, takas ve hesaplaşmaları gerçekleştirilmektedir.

     * Switch Ücretlendirme ve Banka Kartı Takası : Switch üzerinden geçen, BKM üyelerinin birbirlerine ait banka kartı kullanımından      doğan komisyon ve anapara, finansal olmayan banka kartı ve kredi kartı işlemlerinden doğan hizmet ücretlerine ait borç ve alacaklarının tasfiyesi T.C. Merkez Bankası nezdindeki BKM hesabından net olarak yapılır.

     * Marka Paylaşım Takas ve Hesaplaşma: Üyelerimizin kredi kartı marka paylaşım işlemlerinin takası, tarafların tüm özel talep ve komisyon oranlarını içerir bir şekilde bu sistem ve Takas Merkezi üzerinden gerçekleştirilir.

     * Uluslararası Hesaplaşma Sistemi – AmEx Modülü: American Express Card sahiplerinin Türkiye’de bulunan ve American Express Card kabul eden ATM’lerden işlem yapabilmesine yönelik takaslaşma altyapısıdır.

 

2. Mesaj Yönlendirme / Switch Sistemi

Uluslararası kart kuruluşlarının kuralları gereği, üzerinde bu kuruluşların logoları bulunan her kartın uluslararası kart kuruluşları ile anlaşmalı kart kabul eden (Acquirer) üyeler tarafından kabul edilme zorunluluğu bulunmaktadır.

Acquirer‘ların, anlaşmalı oldukları üye işyerlerinde ya da ATM ‘lerinde kendilerine ait olmayan bu kartlar iel yapılan işlemlerde (Not-On-Us)* risklerini en aza indirgemek amacıyla, kart ihraç edenden (Issuer) yapılmak istenen işleme ait olumlu ya da olumsuz bir yanıt almaları gerekmektedir.

Her bir kart kabul eden (Acquirer); ile kart ihraç eden (Issuer) arasında bire bir iletişim kurulması uygulanabilir görülmediğinden Switch adı verilen yönlendirme merkezleri ihtiyacı doğmuştur.

BKM Yönlendirme Sistemi, üyelerine banka kartı ve kredi kartı yönlendirme hizmeti vermek üzere 1 Ağustos 1993 tarihinde uygulamaya alınmıştır. BKM yönlendirme sistemi ile üyelerine sunulan hizmetler aşağıda başlıklar halinde verilmiştir:

  • Kredi Kartı On-Line Otorizasyon
  • Kredi Kartı Yerine Otorizasyon
  • Banka Kartı ATM Paylaşımı
  • Banka Kartı POS Paylaşımı
  • Visa (Base I), MasterCard (EPS NET), AmEx ATM Acquiring Yönlendirme

Aynı zamanda BKM, yurtdışı Visa ya da MasterCard bağlantıları için, Master Card ve Visa tarafından kabul edilmiş bir servis sağlayıcıdır.

* Not On Us: Bankaya ait POS ve ATM ‘lerden başka banka ya da kuruluşlarca çıkarılan kartlar ile işlem yapılmasıdır (takasa konu olan işlemler)

 

3. Raporlama

BKM, aylık ve 3 aylık dönemler itibariyle üyelerinden Kartlı Ödeme Sistemleri ’ne yönelik istatistiki bilgi toplamaktadır. Toplanan bu bilgiler doğrultusunda;

Aylık; pazar payları, kart ve POS sayıları, taksitli işlem, EMV chiple gerçekleşen işlem ve MO/TO (Mektupla/Telefonla Sipariş) işlem ve e-ticaret işlem adet ve tutarları,

  • Üç aylık; konsolide istatistik, yönetici özeti, bilgi paylaşımı, pazar payı, il bazında kredi kartı dağılımı, kredi kartı issuer cironun bireysel ve ticari dağılıım, sahtecilik ve dolandırıcılık raporları, oluşturulmakta, BKM Online aracılığı ile üyeleri ile paylaşılmaktadır.

 

4. BKM Veri Ambarları 

     * BKM Veri Ambarı : Kartlı ödeme sistemlerindeki yetkilendirme ve takas kayıtlarının sahtekarlık, istatistik, pazar araştırma ve pazar geliştirme amaçlı olarak saklanmasına, gerektiğinde üyeler ve BKM tarafından sorgulanmasına ve analiz edilmesine yönelik hizmetlerdir.

Bu sayede BKM ve üyelerin pazar gelişimine/ analizine yönelik istatistiki verilerin yanı sıra sahtekarlık vb. riskler içeren işlemlerin kayıtlarına ulaşılması da sağlanır.

     * Merkezi İşyeri Veritabanı : BKM ‘ye üye olan bankaların kartlı ödeme sistemleri ’ne dahil olan işyerlerine ait bilgilerinin bir merkezde toplanarak birden fazla BKM üyesiyle anlaşmaya sahip iş yeri kayıtlarının eşleştirilmesini, her işyerine tekil bir numara verilmesini ve işyerlerinin bu numara üzerinden takibini sağlar. Bu numara, sistemler ve üyeler arası İşyeri takibini sağlamak amacıyla diğer uygulamalar içerisinde de kullanılmaktadır.

     * Birleşik Uyarı Listesi : Üyeler tarafından çevrim içi bildirilen sakıncalı kartların konsolidasyonunun yapılıp, tüm BKM üyeleriyle periyodik paylaşılmasını sağlar.

BKM ’nin 2006 yılında hayata geçirmiş olduğu Veri Ambarı Projesi sayesinde BKM çalışanlarının ve üyelerinin ambar üzerinden detaylı raporlar ile analiz yapabilmelerine olanak sağlanmıştır. Ayrıca veri ambarı sayesinde dolandırıcılık ve sahtecilik işlemlerinin de büyümeden önüne geçilebilme imkanı doğmuştur. BKM veri ambarı projesi kapsamında, BKM sistemlerindeki işletim sırasında elde edilen “not-on-us” yetkilendirme ve takas verilerinin yanı sıra, üyelerin “On-Us” verilerinin de veri ambarında toplanması ve sektörün kullanımına sunulması hedeflenmektedir.

 

5. Yönetim Sistemleri

     * Ortak POS Yönetim Sistemi : Türkiye genelinde, üyelerimizin Ortak POS Operasyonlarının tek bir çatı altında yönetilmesi amacıyla geliştirilmiştir. OPYS üzerinde Ortak POS operasyonlarının yönetimine ilişkin fonksiyonlar yer almaktadır. Taraflar arasındaki mesajlaşmalar otomatik gerçekleşmekte ve güncel durum, üye ve POS Servis Firma performansları sistem üzerinden izlenebilmektedir.

     * Chargeback (İade) Döküman Paylaşım Hizmeti : Üyeler arasındaki uyuşmazlık durumlarında, paylaşılmasına ihtiyaç duyulan dokümanların, elektronik ortamda üyeler arasında iletilmesini ve merkezden kayıt altına alınmasını sağlar.

 

6. BKM Online Portal

BKM ve üyeler arasında yetki sınırları içerisinde iletişim ve bilgi paylaşılmına altyapı ve portalını oluşturur ve yönetir.

Bilgi Bültenlerinin ve Güvenlik Bültenlerinin paylaştırılması kullanıcıların yetki sınırları çerçevesinde, BKM tarafından hizmet verilen temel uygulamalara ait bilgi ve raporlara ulaşmalarının sağlanması BKM Yönlendirme Sistemi’ne ait Performans ve İstatistik Bilgilerine ulaşılması üyelerden aylık periyotlarla kartlı ödeme sektör istatistik bilgilerinin toplanması ve konsolide edilerek raporlanması Kurallar, Bilgiler, Formlar, Tablolar, Sunumlar ve bilgi havuzlarına üyelerin erişiminin sağlanması

 

7. Güvenli Ekosistem

Yurt içi ve yurt dışı kart kuruluşları ile BKM koordinasyonunda yapılan bilgi paylaşımı, dolandırıcılık riskinin önlenmesi ile Kartlı Ödeme Sektörüne duyulan güvenin artmasını sağlamaktadır.

Ayrıca, kolluk kuvvetlerinin yaptığı operasyonlarda ele geçirilen sahte kart ve sahte kart yapımında kullanılan cihazların ekspertiz incelemeleri yapılmaktadır. Ekspertiz incelemeleri sonucunda, sahte kart ve cihazlardan tespit edilen kart bilgilerinin üyelere ve yurt dışı kart kuruluşlarına duyurularak, sahte kart kullanımları delillendirilmektedir. Kredi kartı sahtecilik ve dolandırıcılık şekillerinin rakamsal boyutları tespit edilerek, riskin önlenmesi amacı ile kural/ prosedür ve proje çalışmaları yapılmaktadır.

 

8. En Yakın ATM Uygulaması

Bu uygulama, web ve WAP üzerinden kullanıcıların istedikleri yerde ATM/ Şube’yi arayarak haritada göstermesini ve mobil cihazlar üzerinden kullanıcıların kendi konumlarına en yakın ATM/Şube’yi bulabilmesini sağlamayı hedeflemektedir.

 

9. Güvenli Internet Alışverişi (3D Secure)

3D Secure, İnternette güvenli alışveriş amacıyla kart sahiplerinin kimlik doğrulamasını sağlayan ve böylece kart sahipleri ile sanal iş yerlerini sahtekârlıklara karşı güvence altına alan uluslararası bir çözümdür.

 

10. Pazarlama ve İletişim Faaliyetleri

BKM, kartlı ödeme sistemleri konusunda kart kullanıcılarının ve üye işyerlerinin ortak platformlar oluşturularak bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacını taşıyan faaliyetler yürütmektedir.

BKM, Güvenlik Portalı ile, BKM ve ilgili paydaşları arasında bilgi paylaşımları, bilgi talepleri ve işlem teyitlerinin Kartlı Ödeme Sistemi Bilgi Güvenliği Standartları’na uygun bir yapıda gerçekleştirilebilmesine altyapı sağlar.

Reklam, Pazarlama ve İletişim faliyetleri ilekart kullanıcıları ve üye işyerleri gerek kredi kartı, gerekse banka kartı kullanımı, Kartlı Ödeme Sistemleri ve yeni yöntemler konusunda bilgilendirilmektedir.

Periyodik olarak düzenlenen eğitim, seminerler ve çeşitli sponsorluk faliyetleri ile Kartlı Ödeme Sistemleri içinde yer alan tarafların bir araya gelmesi sağlanmakta, kartlı ödeme sistemleri konusunda taraflar arası bilgi paylaşımı gerçekleştirilmektedir.

 

Ürün ve Hizmetleri

* BKM Express

Internet’te kolay, hızlı ve güvenli alışveriş sloganı ile BKM Express, bankalar ve e-ticaret dünyasının önde gelen firmalarıyla birlikte geliştirilen, İnternet alışverişlerini hızlı, kolay ve keyifli hale getiren dijital (web + mobil mecralarda) bir ödeme sistemidir.

Son kullanıcı kart sahipleri, kartlarını BKM Express’e kaydederek kart bilgilerini İnternet’te paylaşmadan alışveriş yapabilirler.

E-ticaret ve katalog sitelerinde kart kabul eden iş yerleri, BKM Express Üye İşyeri olarak ortak POS ve BKM Express platformu üzerinden daha fazla müşteriye güvenle ulaşabilir.

 

* En Yakın ATM

Banka ve Kart müşterileri nakte ihtiyaçları olduğunda, yada bankacılık, fatura ve ödeme işlemlerini yapmak istediklerinde BKM ‘ in sağladığı ATM uygulaması ile bulunduğunuz yere en yakın ATM’yi bulubilirler.

Cihazınıza uygun En Yakın ATM uygulamasına uygulama pazarlarından indirebilirsiniz.

 

* Temassız İşlemler

Temassız banka ve kredi kartları; hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde işlem yapmanız için geliştirilmiş bir teknolojidir.

BKM, üye bankaları, kart proses eden kurumları, POS üreticilerini ve üye işyerlerini bu yönde motive ederek 2023 nakitsiz Türkiye vizyonuna hizmet etmektedir.

Temassız kartınızı temassız Visa ve MasterCard okuyucusu olan tüm noktalara yaklaştırılarak işlem yapabilirsiniz. İşlem 1 saniyeden kısa sürede tamamlanmaktadır.

 

* NFC İşlemleri

NFC (Yakın Alan İletişimi) iki elektronik cihazın kolay, basit ve güvenli haberleşmesi için tasarlanmış kısa mesafe temassız teknoloji standardıdır.

Son kullanıcılar son dönemde çıkan birçok mobil cüzdan uygulaması ile cep telefonlarında banka kartı, kredi kartı gibi birden fazla kart saklayabilmektedir.

Yeni cüzdan modelleri ile son kullanıcılar mobil cüzdan üzerinden isteği kartı tuşlayıp temassız terminale yaklaştırarak ödeme yapabiliyorlar.

Hizmetin yaygınlaşması için üye işyerlerinin yeni ödeme sistemleri ve cüzdanları hızlıca alış-veriş süreçlerinin içine alması ve NFC ‘li POS yayılımının sağlanması gerekiyor.

 

* Ulaşım Projeleri

Bankacılık kartlarının günlük hayata sağladığı kolaylıklar yeni dönemde ulaşım projelerinde de kendini gösterecek.

BKM, Konya’da toplu ulaşım araçlarında ücret ödemesi, temassız kartlarla yaparak denemeler yapıyor.

Bu alanda Turkcell Cüzdan hizmetini Şanlıurfa ‘da ve E-Kent ‘de hizmet verdiği şehirlerde Passolig kartları ulaşımda geçirmeye başladı.

 

* POS Para

POSPara, iş yerlerinde bulunan POS cihazları üzerinden banka kartlarıyla nakit çekilebilmesine yönelik bir uygulamadır.

Sektör kısıtlaması olmaksızın VISA Electron, Maestro veya yurt içi özel logolu banka kartlarıyla gerçekleştirilecek en az 10 TL en çok da 100 TL’ye kadar nakit çekilebilir.

POSPara, alışveriş esnasında nakit ihtiyacının karşılanması açısından kart sahiplerine kolaylık sağlarken ATM’lerin bulunmadığı ya da az olduğu alanlarda da nakit çekimini kolaylaştırarak zaman kazandırıyor.

Bu alanda benim dikkatimi çeken diğer oyuncuda Visa, Real Supermarketlerinde Visa amblemi görebilir limitler dahilinde kartınızdan nakit çekebilirsiniz.

 

* Kamu Tahsilat Çözümleri

BKM Kamu ve e-Devlet kapsamında vatandaşların işini kolaylaştıracak tahsilat çözümlerine SGK ile başladı. Benim gibi apartman yöneticisi iseniz kapıcı ve birde evde çocuğunuza bakan yardımcınız varsa SGK ödemeleri unuttuğunuzda baş ağrıtabiliyor. BKM, SGK prim ödemelerinde, bankacılık kartları ile İnternet üzerinden ödeme yapılabilen platform oluşturdu. Kart kullanıcıları, SGK prim borçlarını, İnternet üzerinden 7/24 hızlı, güvenli ve kolay ödeyebiliyorlar.

Kasım 2013 itibariyle SGK web sitesi www.sgk.gov.tr üzerinden borç sorgulama yapan vatandaşlar dilerse işleme devam ederek 13 bankanın banka ve kredi kartları ile borcunu ödeyebiliyorlar. Kesinlikle büyük kolaylık tavsiye ederim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.


CAPTCHA Image
Reload Image